onsdag 20. februar 2013

Aalestrup-forening oplevede et travlt år

Af: Thorkil Christensen

Borgerforeningen 9620 har fået to nye i bestyrelsen

Borgerforeningens nye bestyrelse. Fra venstre Bjarne Nielsen, Nikolaj Loft Jørgensen, Niels Jønsson, Ove Løvendahl, Pia Knudsen, Søren Bruun Sørensen og Hanne Mette Christensen.

AALESTRUP: - Vi skal fortsætte med at arbejde sammen med handelsstandsforeningen, erhvervsklubben og andre foreninger i Aalestrup, og blive ved med at tro på, at vi kan udrette noget til gavn for byen og borgerne.
 Sådan sagde formanden for Borgerforeningen 9620 Aalestrup, halinspektør Søren Bruun Sørensen, Aalestrup da han aflagde beretning ved generalforsamlingen forleden.
 Og der er udrettet noget i det forløbne år. Formanden nævnte arbejdet omkring Nytårskoncerten, forårsrengøring af byen, byfornyelsesprojektet, kunstmekka, multisal, deltaget i planlægning af baneparken, butikscenteret og en hundeskov i Nannas Skov, tilsåning af græs på banearealet, udlejning og vedligehold af huset i bevægelsesparken, genbrugspladsen, dialog omkring opgravning til kloakering i byens gader, alkoholfrit diskotek og den grønne seniorklub, som nogle af de opgaver foreningen har været involveret i. Den grønne seniorklub, som har 10 medlemmer, er noget helt enestående. Medlemmerne hjælper til med at holde ukrudt og affald i byen borte og fik megen ros for arbejdet.
- Foreningens bestyrelse har også deltaget flittigt i møder med kommunen omkring byudvikling i Aalestrup. Det handler om, at sikre, at byen ikke kommer til at ”se helt tosset ud”. Med projektet ”Aalestrup - byen på kanten af åen” som ingeniør- og konsulentfirmaet Cowi A/S har udarbejdet efter input fra borgerne, har vi bl. a. været med til at sikre, at der kommer 9,1 mio. kr. til Aalestrup. Penge der skal gøre gavn i byen. Vi var enige om, hvad vi ville med vores by, og projektet blev godkendt 22. december sidste år. Det er en fremtidsvision, som vi skal arbejde videre med - nu har vi muligheden, sagde Søren Bruun Sørensen.
 Regnskabet blev gennemgået af kassereren regnskabschef Pia Knudsen, Aalestrup,  og viser et overskud på godt 8.000 kr. Det blev oplyst, at Nytårsoncerten 2012 gav et overskud på 14.000 kr. som er investeret i grill og udstyr i Bevægelsesparken, hvor det kan benyttes af alle borgere.
 Pia Knudsen oplyste, at foreningen har 137 medlemmer. Kontingentet blev fastsat uændret til 150 kr. for en husstand og 100 kr. for enlige.
 Til bestyrelsen genvalgtes Søren Bruun Sørensen. Helle Frandsen og Martin Nørris ønskede at træde ud af bestyrelsen og i stedet nyvalgtes Nikolaj Loft Jørgensen og Niels Jønsson, begge Aalestrup.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste