onsdag 06. marts 2013

Beslutning om vindmøller ved Lilleåen er nu udsat

Mange høringssvar forsinker processen

Det er endnu uvist, om planen om at opføre vindmøller ved Lilleåen bliver til noget

ØSTERBØLLE: Efter fordebatten om vindmøller ved Lilleåen, er der indkommet så mange høringssvar, at beslutningen bliver udsat.
 På Økonomiudvalgsmødet den 16. januar 2013 blev det besluttet at igangsætte planlægning for vindmøller ved Lilleåen med en fordebat. Fordebatten forløb i perioden fra den 23. januar 2013 til den 20. februar 2013.
 I samme periode blev der afholdt et informationsmøde om de mange tiltag, der lige nu er i gang i Aalestrup – herunder var der også en orientering om vindmølleprojektet ved Lilleåen.
 Grundet mængden og omfanget af de indkomne høringssvar fra fordebatten er det nødvendigt at udsætte beslutningen om den videre proces.
 Dette gøres udelukkende af respekt for dem, der har brugt tid og energi på at skrive et høringssvar. Borgmester Knud Kristensen udtaler, at borgerne har krav på en ordentlig sagsbehandling.
 Vesthimmerlands Kommune har modtaget 14 indsigelser, en af indsigelserne var med 217 underskrifter, fra 146 husstande. Derudover var der indsigelser fra Viborg Stift, Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste, Skive kommune, Trafikstyrelsen, DN Vesthimmerland, Vesterbølle Efterskole og  resten fra naboer og øvrige område.
 Gennemgående emner i høringssvarene omhandler blandt andet de visuelle gener, frygten for støjgener, mindre dyreliv, belastning af områdets natur, værditab på ejendomme samt afstanden til en bevaringsværdig landsby.
 Indsigelserne har et meget bredt indhold og tager en del tid at få besvaret over for ØK. Derfor bliver sagen først behandlet i april mdr.


onsdag 15. august 2018

20 år på Hotel Simested Kro

Af Hanne Monrad SIMESTED: Lis og John Hansen kom sammen med familien til Simested i 1998, hvor de...

onsdag 15. august 2018

Festlig skolestart for 19 nye elever i Gedsted

Eleverne vil bl. a. blive undervist i girafsprog

onsdag 08. august 2018

Fjelsø er klar til at holde sportsfest

Af Hanne Monrad FJELSØ: Tidligere har man i Fjelsø afholdt det årlige motionsløb ”Kløverløbet”...

onsdag 08. august 2018

Aalestrups mål om 3000 indbyggere stadig muligt

Nye initiativer gør byen mere interessant for tilflyttere

onsdag 01. august 2018

Vesterbølle bliver igen levende

Af Hanne Monrad VESTERBØLLE: I den kommende weekend er der igen i år totalteater i Vesterbølle,...

onsdag 01. august 2018

En ny gang "Aftenmusik ved åen" i Aalestrup

Af Hanne Monrad AALESTRUP: Så er de to lidt ”skøre” musikanter Lars Refsgaard og Ejner Noe igen...

onsdag 25. juli 2018

Sliktyve brød ind to gange i Rosenparken

AALESTRUP: Alarmen gik to gange i Jyske Rosenparken i Aalestrup natten til onsdag, 25. juli. Første...

onsdag 25. juli 2018

"Den Gamle Foderstof" i Gedsted er klar til åbning

GEDSTED: Hele sommeren er der blevet arbejdet på højtryk i sidebygningen ved Gedsted Mejeri. Det er...

onsdag 25. juli 2018

Revlingefest for alle – store som små

MØLDRUP: Revlingefesten i er i gang. Som altid står uge 30 i festlighedernes tegn i Møldrup. ...

onsdag 25. juli 2018

Aalestrup by blev ”født” for 125 år siden

Da jernbanen fra Hobro og Viborg kom til Aalestrup fik den stor betydning for byens udvikling

Arkiv

ingen nyheder i denne liste